Klachtenregeling

kdv 087Wanneer het gaat om de belangen van uw kind, bent u heel erg kritisch. En dat inden wij ontzettend belangrijk.
Het kan echter voorkomen dat er zaken zijn die u niet prettig vind verlopen of waar u een klacht over heeft.
Uiteraard hopen wij altijd dat in geval van een klacht, ouders bij ons komen en dat we samen naar een eventuele gepaste oplossing kunnen zoeken.
Download hier de Klachtenprocedure